هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اقتصاد روستایی

( ۱ )
دولت به طور جدی برای فعال کردن اقتصاد روستایی در صحنه حضور دارد
1395/10/16 10:32
اسحاق جهانگیری:

دولت به طور جدی برای فعال کردن اقتصاد روستایی در صحنه حضور دارد

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه روستائیان و عشایر از ظرفیت های فراوانی برخوردارند که می توانند به اشتغال و اقتصاد و رشد کشور کمک کند گفت: دولت به طور جدی برای فعال کردن اقتصاد روستایی در صحنه حضور...