هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انجمن حمایت از زندانیان

( ۱ )
آزادی 100 زندانی توسط انجمن حمایت زندانیان مرکز در سال جاری
1395/10/18 14:59
منتظر اعلام کرد:

آزادی 100 زندانی توسط انجمن حمایت زندانیان مرکز در سال جاری

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز گفت: امسال 100 نفر ار زندانیان با کمک خیرین و از سوی انجمن از زندان آزاد شدند.