هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعتبارات درمانی

( ۲ )
مسعود پزشکیان
1396/09/18 08:01
پزشکیان در گفت وگو با خانه ملت:

بودجه کشور اجازه افزایش اعتبارات حوزه سلامت را نمی دهد/ اعتبارات طرح تحول سلامت کاملا پایدار هستند/مدیریت در هزینه کرد منابع راه کار تأمین کسری بودجه

نایب رییس مجلس گفت: نیازی به افزایش اعتبار ومنابع حوزه سلامت درلایحه بودجه 97 نیست.

تاکیدبر اختصاص‌کامل منابع‌درمان تامین‌اجتماعی به بیمارستان‌ها/ دیوان‌ محاسبات گزارش نظارتی را هر 3 ماه یکبار ارایه دهد
1395/10/19 15:15
خضری مطرح کرد:

تاکیدبر اختصاص‌کامل منابع‌درمان تامین‌اجتماعی به بیمارستان‌ها/ دیوان‌ محاسبات گزارش نظارتی را هر 3 ماه یکبار ارایه دهد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر پرداخت کامل اعتبارات درمان تامین اجتماعی به بیمارستان ها، گفت: دیوان محاسبات باید هر3 ماه یکبار گزارش نظارتی در این خصوص را به مجلس ارایه دهد.