هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازنشستگی زنان

( ۲ )
بازنشستگی زنان با 20 سال کاهش منابع صندوق های بیمه ای را به دنبال داشت
1395/12/11 14:57
مصری:

بازنشستگی زنان با 20 سال کاهش منابع صندوق های بیمه ای را به دنبال داشت

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با تاکید اینکه مصوبه بازنشستگی زنان با 20 سال خدمت موجب کاهش منابع صندوق های بیمه ای می شد، گفت: اجرای چنین طرح هایی منابع صندوق ها را کاهش می دهد.

شرایط صندوق‌های بیمه‌ای مناسب بازنشستگی زودهنگام نیست/ انتقاد از به کارگیری برخی سیاست‌ها دراداره صندوق‌ها
1395/10/29 11:31
رضایی:

شرایط صندوق‌های بیمه‌ای مناسب بازنشستگی زودهنگام نیست/ انتقاد از به کارگیری برخی سیاست‌ها دراداره صندوق‌ها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر شرایط نامناسب منابع صندوق های بیمه ای، گفت: بازنشستگی زودهنگام ورشکستگی صندوق ها را در مسیر سراشیبی قرارمی دهد.