هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی

( ۳ )
گزارش تصویری/ بازدید بانوان نماینده مجلس  از جامعه المصطفی و حوزه فاطمه الزهرا کشور مالی
1395/11/08 11:49

گزارش تصویری/ بازدید بانوان نماینده مجلس از جامعه المصطفی و حوزه فاطمه الزهرا کشور مالی

بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی که در قالب یک هیات پارلمانی برای شرکت در اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی به مالی سفر کرده اند، از جامعه المصطفی و حوزه فاطمه الزهرا در منطقه باماکو این کشور بازدی...

گزارش تصویری/ برگزاری نشست گروه آسیا در اتحادیه مجالس کشورهای سازمان همکاری اسلامی
1395/11/08 09:25

گزارش تصویری/ برگزاری نشست گروه آسیا در اتحادیه مجالس کشورهای سازمان همکاری اسلامی

نشست گروه آسیا در اتحادیه مجالس کشورهای سازمان همکاری اسلامی با حضور هیات پارلمانی کشورمان برگزار شد.

گزارش تصویری/ نشست کمیته اجرایی دوازدهمین اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی
1395/11/05 11:54

گزارش تصویری/ نشست کمیته اجرایی دوازدهمین اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی

نشست کمیته اجرایی دوازدهمین اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی با حضور هیات پارلمانی کشورمان برگزار شد.