هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

IFRS

( ۴ )
کمیسیون اقتصادی با بانک صنعت و معدن
1397/08/14 10:29
پورابراهیمی نشست کمیسیون اقتصادی با مدیران بانک صنعت ومعدن را تشریح کرد:

تغییر ماموریت صندوق توسعه ملی با رویکرد ایجاد بانک توسعه در اقتصاد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:تغییر ماموریت صندوق توسعه ملی با رویکرد ایجاد بانک توسعه در اقتصاد باید مورد توجه قرار بگیرد.

انتقاد از عملکرد رایزنان اقتصادی/تحول بورس با بکارگیری IFRS توسط شرکت ها ممکن می شود
1396/02/23 13:17
حسن‌پور بیگلری مطرح کرد:

انتقاد از عملکرد رایزنان اقتصادی/تحول بورس با بکارگیری IFRS توسط شرکت ها ممکن می شود

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن‌"موضو ع الزام بانک ها به استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS)" گفت: عملکرد بورس کشور ضعیف است.

بکارگیری استاندارد هایIFRS لازمه افشای صحیح صورت های مالی/ ضرورت بکارگیری استانداردها در بانک ها و بیمه ها
1395/11/26 07:30
نادری مطرح کرد:

بکارگیری استاندارد هایIFRS لازمه افشای صحیح صورت های مالی/ ضرورت بکارگیری استانداردها در بانک ها و بیمه ها

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بکارگیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) لازمه شفافیت اقتصادی و توسعه تعامل مالی با کشورهای خارجی است.

نرخ سود بین بانکی25درصدی برای نظام بانکی فاجعه است/افشای زیان واقعی عملکرد برخی بانک ها با بکارگیری استانداردهای IFRS
1395/11/22 09:07
پورابراهیمی داورانی:

نرخ سود بین بانکی25درصدی برای نظام بانکی فاجعه است/افشای زیان واقعی عملکرد برخی بانک ها با بکارگیری استانداردهای IFRS

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نرخ سود بین بانکی انتقادکرد.