هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایمنی ساختمان ها

( ۳ )
مجید کیان پور
1397/11/06 12:00
کیان پور مطرح کرد:

سازمان نظام مهندسی ایمنی ساختمان‌ها را با حساسیت بیشتری رصد کند

عضو کمیسیون عمران مجلس خواستار حساسیت بیشتر نظام مهندسی در بحث ایمنی ساختمان‌ها شد.

فرج الله رجبی
1397/08/22 17:00
عضو کمیسیون عمران تشریح کرد:

چرا در قانون نمی‌توان مالکان را مجبور به اتمام پروژه‌ در زمان معین کرد

رجبی گفت: با توجه به بحث مالکیت دستگاه‌های دولتی و سازمان نظام مهندسی نمی‌توان مالکان را مجبور به اتمام پروژه‌ در زمان معین کرد، اما باید آنها را الزام کرد تا ایمنی ساختمان‌ها را در هر مرحله اجرایی یا...

شهرداری و نظام مهندسی مسئول افزایش ایمنی ساختمان‌ها/قوه قضاییه در توقف فعالیت سازه‌های ناایمن ورود کند
1395/11/23 14:34
نعمتی :

شهرداری و نظام مهندسی مسئول افزایش ایمنی ساختمان‌ها/قوه قضاییه در توقف فعالیت سازه‌های ناایمن ورود کند

سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان اینکه در راستای افزایش ایمنی ساختمان‌ها اعم از کارگاهی و مسکونی سازمان نظام مهندسی و شهرداری مسئولیت دارد، گفت: قوه قضاییه نیز باید در توقف فعالیت ساختمان‌های ناایمن ورو...