هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

احمد حاجبی

( ۱ )
احداث ۱۲۰۰ تخت روانپزشکی در بیمارستان های عمومی
1395/11/25 11:07
مدیر کل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت خبر داد:

احداث ۱۲۰۰ تخت روانپزشکی در بیمارستان های عمومی

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در طرح تحول سلامت، در یک سال و نیم گذشته، بیش از هزار و ۲۰۰ تخت روانپزشکی به طور عمده در بیمارستان های عمومی احداث شد...