هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی(IFRS)

( ۷ )
رحیم زارع
1397/04/04 16:01
زارع:

تهیه صورت‌های مالی براساس IFRS از لازمه های جذب سرمایه گذار خارجی است

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، نقش بکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) را در جذب سرمایه گذاری خارجی مهم دانست.

احمد انارکی محمدی
1397/01/01 16:43
انارکی محمدی به خانه ملت پاسخ داد:

نقش اعمال استانداردهای IFRS در ارتقای شفافیت بازارهای مالی چیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،حرکت به سمت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) را مثبت ارزیابی کرد.

نقش بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) در رونق بازار بورس/تاکید بر جذب سرمایه گذار
1396/01/15 10:54
کبیری مطرح کرد:

نقش بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) در رونق بازار بورس/تاکید بر جذب سرمایه گذار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) در رونق بازار بورس موثر است.

وداع با مماشات در گزارشات مالی/ تحول در صنعت بیمه و بانکداری با بکارگیری IFRS
1396/01/08 10:47
خانه ملت بررسی می کند؛

وداع با مماشات در گزارشات مالی/ تحول در صنعت بیمه و بانکداری با بکارگیری IFRS

توسعه تعاملات بانکی بین المللی،شفافیت در اقتصاد و جذب سرمایه گذار خارجی با بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)ممکن می شود.

توسعه تعاملات بانکی بین المللی با بکارگیری استانداردهای جهانی گزارشگری مالی
1395/12/10 11:40
خضری مطرح کرد:

توسعه تعاملات بانکی بین المللی با بکارگیری استانداردهای جهانی گزارشگری مالی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش بکارگیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) در ارتقای شفافیت اقتصادی گفت:برای توسعه روابط اقتصادی و تعاملات بانکی بین المللی باید به موض...

جذب سرمایه گذار خارجی با بکارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری
1395/12/09 12:11
عثمانی مطرح کرد:

جذب سرمایه گذار خارجی با بکارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود:برای فراهم کردن زمینه جذب سرمایه گذار خارجی باید در گزارشگری مالی از استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS) استفاده شود.

بکارگیری استاندارد هایIFRS لازمه افشای صحیح صورت های مالی/ ضرورت بکارگیری استانداردها در بانک ها و بیمه ها
1395/11/26 07:30
نادری مطرح کرد:

بکارگیری استاندارد هایIFRS لازمه افشای صحیح صورت های مالی/ ضرورت بکارگیری استانداردها در بانک ها و بیمه ها

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بکارگیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) لازمه شفافیت اقتصادی و توسعه تعامل مالی با کشورهای خارجی است.