هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بابک زمانی

( ۱ )
روزانه ۱۵۰ تهرانی به سکته مغزی مبتلا می شوند
1395/11/26 15:40
رئیس انجمن سکته مغزی ایران خبر داد:

روزانه ۱۵۰ تهرانی به سکته مغزی مبتلا می شوند

رئیس انجمن سکته مغزی ایران با بیان اینکه روزانه حدود ۱۵۰ نفر در تهران سکته مغزی می کنند، گفت: اطلاع رسانی مناسب در مواجهه با سکته مغزی در یکی دو سال گذشته برای ما باورکردنی نبود، چرا که با افزایش اگاه...