هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اختتامیه جایزه کتاب سال

( ۱ )
1395/11/29 11:54
نمایندگان مجلس بررسی کردند:

خطوط قرمز حوزه کتاب سبز می‌شود؟

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به موضوع حذف خط قرمز در حوزه کتاب، دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ از موافقت و لزوم پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای تا مخالفت و انتقاد به کلیت طرح چنین موضوعی.