هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایجاد کتابخانه مشارکتی

( ۱ )
بهره گیری از ظرفیت های موجود برای پیشگیری از حوادث
1395/12/03 11:45
تفاهم نامه همکاری میان نهاد کتابخانه های عمومی کشور و مدیریت بحران تهران امضا شد

بهره گیری از ظرفیت های موجود برای پیشگیری از حوادث

نهاد کتابخانه های عمومی کشور و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با هدف بهره گیری از ظرفیت های موجود به منظور پیشگیری از حوادث و کاهش آثار زیان بار و آسیب پذیری شهروندان تفاهم نامه همکاری امضا ک...