هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از بازسازی پروژه ه

( ۱ )
گزارش تصویری/ بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از بازسازی پروژه های عتبات
1395/12/15 16:00

گزارش تصویری/ بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از بازسازی پروژه های عتبات

رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در سفر به کشور عراق از بازسازی پروژه های عتبات بازدید کردند.