هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی

( ۳ )
حضور  علی کاظمی در غرفه خبرگزاری خانه ملت
1397/05/01 14:34
کاظمی مطرح کرد:

کاهش بدهی های بانکی با اجرای تهاتر

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  می گوید در قانون بودجه راه کار تهاتر وجود دارد و با این روش می توان از بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاست.

حسن سلیمانی
1397/05/01 08:38
سلیمانی:

قانون بودجه راهکاری برای پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی ارائه کرده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید در قانون بودجه راهکاری برای تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی ارائه شده است.

بانک های دولتی صندوق دولت نیستند/ افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به کاهش تسهیلات دهی منتهی می شود
1396/01/05 12:52
بهمنی:

بانک های دولتی صندوق دولت نیستند/ افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به کاهش تسهیلات دهی منتهی می شود

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک های کشور دولت محور شده اند،گفت:دولت،بانک های دولتی را جزو صندوق خود محسوب نکند.