هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امیری‌صالحی

( ۱ )
باید نوسازی فرهنگی را از «سیدجمال» آموخت/ پرهیز از مناقشه فرهنگی سیاست ماست
1395/12/24 14:27
وزیر ارشاد در اسدآباد:

باید نوسازی فرهنگی را از «سیدجمال» آموخت/ پرهیز از مناقشه فرهنگی سیاست ماست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تحرک، جهش و تحول فرهنگی از بستر اندیشه شکل می‌گیرد، گفت: عدالت فرهنگی یعنی ایران، تهران نیست و با این شعار به استان‌ها حرکت کنیم.