هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید معاون نخست وزیر و نایب رئیس مجارستان و هیات

( ۱ )
گزارش تصویری/ بازدید معاون نخست وزیر و نایب رئیس پارلمان مجارستان و هیات همراه از موزه مجلس شورای اسلامی
1396/01/19 18:48

گزارش تصویری/ بازدید معاون نخست وزیر و نایب رئیس پارلمان مجارستان و هیات همراه از موزه مجلس شورای اسلامی

معاون نخست وزیر و نایب رئیس پارلمان مجارستان و هیات همراه امروز شنبه، 19 فروردین ماه 96 از موزه مجلس شورای اسلامی بازدید کردند.