هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از یادمان شهدای

( ۲ )
گزارش تصویری/ بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ و پتروشیمی آبادان
1396/01/19 12:22

گزارش تصویری/ بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ و پتروشیمی آبادان

بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ و پتروشیمی آبادان از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.

گزارش تصویری/ بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از یادمان شهدای شلمچه و پالایشگاه آبادان
1396/01/19 11:09

گزارش تصویری/ بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از یادمان شهدای شلمچه و پالایشگاه آبادان

بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از یادمان شهدای شلمچه و پالایشگاه آبادان از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.