هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی از واحدهای صنعتی محمو

( ۱ )
گزارش تصویری/ بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی از واحدهای صنعتی محمودآباد
1396/01/26 19:29

گزارش تصویری/ بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی از واحدهای صنعتی محمودآباد

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در حاشیه بازدید جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی از شهرک صنعتی شهدای شهرستان محمودآباد استان مازندران در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال 96 را سال اقتص...