هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ابراهیم نقدی

( ۱ )
قاچاق پدیده ای چند وجهی است
1396/01/31 11:35
مدیر کل دفتر حقوقی گمرک:

قاچاق پدیده ای چند وجهی است

ابراهیم نقدی پدیده قاچاق را پدیده ای چند وجهی دانست و گفت: عملا هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی و قوای نظامی و انتظامی در قالب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق امور سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت را انجام ده...