هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آمار شرکت ملی نفت کره

( ۱ )
ایران دومین صادرکننده نفت به کره جنوبی شد
1396/02/04 16:57
در سه ماهه نخست سال 2017

ایران دومین صادرکننده نفت به کره جنوبی شد

آمار شرکت ملی نفت کره جنوبی نشان داد ایران، دومین صادرکننده نفت به کره جنوبی در سه ماهه نخست سال 2017 شد.