هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

باباحیدری

( ۲ )
پیروزی در انتخابات با تخریب و توهین امکان‌پذیر نیست
1396/02/23 10:46
باباحیدری:

پیروزی در انتخابات با تخریب و توهین امکان‌پذیر نیست

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس سطح آگاهی و بینش مردم در انتخاب را بالا عنوان کرد و گفت: پیروزی در انتخابات با تخریب و توهین امکان‌پذیر نیست.

نامزدهای انتخاباتی وعده‌های حقیقی و برنامه عملی ارائه دهند
1396/02/06 11:43
باباحیدری:

نامزدهای انتخاباتی وعده‌های حقیقی و برنامه عملی ارائه دهند

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی گفت: نامزدهای انتخاباتی باید وعده‌های حقیقی و برنامه عملی ارائه دهند و به طور یقین مردم آگاهانه رصد کرده و فرد اصلح را انتخاب می‌کنند.