هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

الحاق پیوست فرهنگی به طرح‌ها و لوایح

( ۱ )
الزامی شدن پیوست‌ فرهنگی طرح‌ها و لوایح در گرو ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری
1396/02/09 07:35
رضایی در گفت‌وگو با خانه ملت مطرح کرد:

الزامی شدن پیوست‌ فرهنگی طرح‌ها و لوایح در گرو ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری

معاون قوانین مجلس معتقد است مشکل عدم الحاق پیوست فرهنگی به طرح‌ها و لوایح با ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب رفع خواهد شد.