هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اختتامیه اجلاس محیط زیست

( ۱ )
بررسی نقش پارلمان ها در حفظ محیط زیست / ضرورت افزایش ارتباط پارلمان ها با سازمان ملل
1396/02/23 13:05
در اختتامیه اجلاس محیط زیست؛

بررسی نقش پارلمان ها در حفظ محیط زیست / ضرورت افزایش ارتباط پارلمان ها با سازمان ملل

اولین مراسم اجلاس محیط زیست با حضور سران اجلاس و کشورهای شرکت کننده و با حضور نایب رئیس مجلس ویتنام پایان یافت.