هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اشتغال زندانیان

( ۳ )
مصطفی محبی
1397/04/19 17:36
محبی:

اشتغال زندانیان داوطلبانه و با حقوق است/ نمی توان مرتضوی را در کنار دیگر زندانیان نگه داشت

مدیرکل زندان‌های استان تهران آخرین وضعیت پرونده‌هایی همچون پرونده حمیدرضا بقایی، سعید مرتضوی، مهدی هاشمی، وحید مرادی، نسرین ستوده، هنگامه شهیدی و... را تشریح کرد.

بودجه قوه قضاییه کفاف اشتغال بیشتر زندانیان را نمی‌دهد/ایجاد اشتغال در زندان‌ها محدودیت دارد
1396/02/25 14:07
پورمختار:

بودجه قوه قضاییه کفاف اشتغال بیشتر زندانیان را نمی‌دهد/ایجاد اشتغال در زندان‌ها محدودیت دارد

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید براینکه ایجاداشتغال برای زندانیان درزندان ها دارای محدودیت است، گفت: قوه قضاییه ازمنابع کافی برای اشتغال بیشتر زندانیان برخوردار نیست.

اشتغال به کار، بخش مغفول‌مانده فعالیت زندانیان در زندان‌ها/کاهش میزان جرم با حرفه‌آموزی به زندانیان
1396/02/25 10:58
بختیار مطرح کرد:

اشتغال به کار، بخش مغفول‌مانده فعالیت زندانیان در زندان‌ها/کاهش میزان جرم با حرفه‌آموزی به زندانیان

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از اینکه بیشتر مجرمان خارج از زندان شغل و حرفه مناسبی ندارند،گفت: اشتغال به کار مجرمان در زندان ها درکاهش میزان جرم موثر است.