هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون

( ۳ )
کمیسیون کشاورزی
1397/03/22 17:22

ترکیب اعضاء هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مشخص شد/ کیخا رئیس، کریمی و محمودزاده نواب رئیس

اعضاء هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

کمیسیون صنایع و معادن
1397/03/20 16:22

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن برگزار نشد

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضا برگزار نشد.

انتخابات هیات رئیسه هفته آینده انجام می شود/ انتخابات کمیسیون ها بعد از تعطیلات خرداد
1396/03/01 11:47
رنجبرزاده:

انتخابات هیات رئیسه هفته آینده انجام می شود/ انتخابات کمیسیون ها بعد از تعطیلات خرداد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس برای سال دوم را تشریح کرد.