سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

( ۱ )
گزارش تصویری/بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از شهرک صنعتی دارویی برکت
1396/03/01 15:43

گزارش تصویری/بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از شهرک صنعتی دارویی برکت

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی صبح امروز از شهرک صنعتی دارویی برکت بازدید کردند.