هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اشتغال در مناطق روستایی

( ۱ )
کشاورزی روستا اشتغال روستایی
1396/12/21 11:45
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خبرداد

اعطای وام8میلیاردی به روستاییان و عشایرمناطق مرزی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از پرداخت وام با کارمزد 4 درصد به روستاییان و عشایر مناطق مرزی تا سقف 8 میلیارد تومان خبرداد.