هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی

( ۲ )
کمبود سینما در شهرستان ها هاشمی تختی نژاد صفاری نطنزی سلیمی علیرضا ابراهیمی
1396/04/07 15:01
نمایندگان مجلس مطرح کردند:

تراژدی محرومیت از سینما در اکثر شهرهای کشور

نمایندگان مجلس با اشاره به کمبود سالن‌های سینما معتقدند ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی در حوزه‌های انتخابیه آنها ضعیف بوده و بخش خصوصی نیز به دلیل نبود صرفه اقتصادی به این موضوع ورود نمی‌کند.

مرتضی صفاری نطنزی
1396/03/15 09:10
صفاری‌نطنزی تاکید کرد:

عقب‌ماندگی زیرساخت‌های فرهنگی در نطنز و قمصر/ بخش خصوصی رغبتی برای ورود ندارد

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس نسبت به عقب‌ماندگی حوزه انتخابیه خود در حوزه‌های فرهنگی به خصوص ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی انتقاد کرد.