هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امام‌خمینی (ره)

( ۱ )
حسین مظفر
1396/03/15 12:51
حسین مظفر:

آرمان امام(ره) را فراموش نکنیم، اسلامیت بدون مردم تحقق پیدا نمی‌کند

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گفت: امام‌خمینی (ره) یکی از فرزانگان استثنایی جهان بود که تحول عظیمی در نظام جهانی ایجاد کرد.