سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتشارصورت های مالی

( ۱ )
فرارازقانون دستگاه‌ها با ارائه‌نکردن گزارش مالی به مجلس/نحوه هزینه‌کرد در صندوق‌های بازنشستگی مشخص نیست
1394/10/18 10:38
صلاحی مطرح کرد:

فرارازقانون دستگاه‌ها با ارائه‌نکردن گزارش مالی به مجلس/نحوه هزینه‌کرد در صندوق‌های بازنشستگی مشخص نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت نظارت مجلس بر نحوه هزینه کرد منابع صندوق های بازنشستگی، گفت: همه وزارتخانه ها باید نسبت به نحوه هزینه کرد منابع صندوق های زیرمجموعه خود به مجلس پاسخگو باشند.