هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آبیاری زمین های کشاورزی با فاضلاب

( ۱ )
گراف کمیسیون بهداشت و درمان
1397/07/17 19:18
عابدی در تشریح نشست کمیسیون بهداشت ودرمان:

بررسی امنیت غذایی از مزرعه تا سفره مردم/جلوگیری از آبیاری مزارع با پسماند‌های تصفیه نشده

سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس جزییات نشست کمیسیون متبوع خود را تشریح کرد.