هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید رییس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا

( ۱ )
بازدید رییس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان از موزه ملی قزاقستان
1396/04/04 14:50

گزارش تصویری/ بازدید رییس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان از موزه ملی قزاقستان

احمد امیرآبادی فراهانی و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان از موزه ملی قزاقستان بازدید کردند.