هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اریک سولهایم

( ۱ )
غبار ریزگرد
1396/04/14 14:04
سولهایم:

اولویت ما در مقابله با گردو خاک مربوط به اهواز است

معاون دبیر کل سازمان ملل اولویت این نهاد برای مهار پدیده ریزگرد و گرد و خاک در ایران را مربوط به اهواز دانست و گفت: مساله گرد و غبار در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح خواهد شد.