هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تروریسم دولتی

( ۱ )
تدوین طرحی برای مکلف کردن وزارت خارجه در جهت شناسایی حمایت کنندگان از تروریسم دولتی در جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت
1394/10/20 09:01
سبحانی نیا:

تدوین طرحی برای مکلف کردن وزارت خارجه در جهت شناسایی حمایت کنندگان از تروریسم دولتی در جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با اشاره به جلسه امروز فراکسیون رهروان ولایت گفت: در این جلسه بحث مقابله با تروریسم بین المللی یا دولتی مطرح شد و در این رابطه امضاهایی در مورد ط...