سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسامی ناطقان

( ۶۰ )
صحن مجلس شورای اسلامی
1397/03/29 10:29
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 29 خرداد ماه مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
1397/03/23 12:01
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 23 خرداد ماه مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/02/30 12:23
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی سی ام اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

پنجمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
1397/02/25 10:23
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 25 اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1397/02/23 11:24
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 23 اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1397/02/19 11:06
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 19 اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/02/18 11:17
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 18 اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/02/02 10:51

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی یکشنبه 2 اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

 احمد امیرآبادی
1397/01/28 10:29

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی یکشنبه 28 فروردین ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

نما صحن
1397/01/22 11:02

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی چهارشنبه 22 فروردین ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

صحن علنی 3 دی ماه مجلس شورای اسلامی
1396/11/10 10:22

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/11/01 10:25

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 1 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن علنی ۳ دی ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی
1396/10/27 10:39

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 27 دی مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/07/04 10:48
امیرآبادی قرائت کرد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/06/08 11:30
امیرآبادی قرائت کرد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/05/22 11:58

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

اکبر رنجبرزاده
1396/04/21 11:42

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

عبدالکریم حسین زاده در نطق میان دستور
1396/03/23 15:24

گزارش تصویری/ ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس امروز سه شنبه 23خرداد ماه

اسامی ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی،به شرح ذیل است: غلامرضا شرفی، محمد باسط دورازهی، عبدالکریم حسین زاده، عباسعلی پوربافرانی، ذبیح نیکفر و اقبال محمدیان.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/03/21 11:54

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور
1396/03/10 11:37
فرهنگی قرائت کرد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

گزارش تصویری/ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس
1396/03/03 15:31

گزارش تصویری/ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس

اسامی ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل است: زهرا ساعی، کوروش کرم پور حقیقی، ناهید تاج الدین، مجتبی ذوالنوری، شهاب الدین بی مقدار

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز
1396/03/03 11:07
یوسف نژاد قرائت کرد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

گزارش تصویری/ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس
1396/03/02 15:49

گزارش تصویری/ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس

اسامی ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل است: علیرضا محجوب، قاسم میرزایی نکو، عبدالغفور ایران نژاد، محمدحسین فرهنگی، عزت الله یوسفیان.

اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی امروز مجلس
1396/02/20 11:18
یوسف نژاد قرائت کرد؛

اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی امروز مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

گزارش تصویری/ ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری
1396/01/20 14:59

گزارش تصویری/ ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری

اسامی ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 فروردین) مجلس شورای اسلامی، بدین شرح است: حسن نوروزی، مسعود گودرزی، سید محمدجواد ابطحی، سید احسان قاضی زاده هاشمی، قرجه طیار.

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز
1395/11/24 10:53

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز

عضو هیات رییسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی مجلس
1395/09/03 11:13
عضو هیات رئیسه مجلس قرائت کرد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی مجلس

عضو هیات رییسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی مجلس
1395/08/24 11:16
یوسف نژاد قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی مجلس

عضو هیات رییسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

گزارش تصویری/ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری
1395/08/09 14:49

گزارش تصویری/ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری

اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی امروز یکشنبه 9 آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل است: روح الله حضرت پور، محسن علیجانی زمان، خدیجه ربیعی، محمد قمی، رمضانعلی سبحانی فر

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی مجلس
1395/08/05 10:40

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی مجلس

عضو هیات رییسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

 «  ۱  ۲  »