هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

احمد محمدی فر

( ۱ )
کارگر افغانی
1396/04/21 14:23
محمدی فر:

یازده درصد جمعیت افغان ها معادل سه میلیون مهاجر قانونی و غیرقانونی در ایران حضور دارند

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در این نشست گفت: 11 درصد جمعیت افغان ها در ایران حضور دارند که معادل سه میلیون مهاجر قانونی و غیرقانونی است.