ولادت امام حسن عسکری (ع)
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسامی میهمانان

( ۵۳ )
صحن مجلس شورای اسلامی
1397/09/25 10:17
رحیمی قرائت کرد:

اسامی میهمانان نشست علنی 25 آذر ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 15 مهر ماه 1397
1397/09/14 10:55
رحیمی قرائت کرد:

اسامی میهمانان نشست علنی 14 آذر ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/08/29 11:10
امیرآبادی قرائت کرد:

اسامی میهمانان نشست علنی 29 آبان ماه مجلس شورای اسلامی/ حضور جمعی از دیپلمات های کشور افغانستان در مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/08/27 12:01
امیرآبادی قرائت کرد:

اسامی میهمانان نشست علنی 27 آبان ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/08/02 10:52
رحیمی قرائت کرد:

اسامی میهمانان نشست علنی دوم آبان ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/08/01 11:34
رحیمی قرائت کرد:

اسامی میهمانان نشست علنی اول آبان ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/07/18 10:59
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:

اسامی میهمانان نشست علنی 18 مهرماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/07/15 11:26
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:

اسامی میهمانان نشست علنی 15 مهرماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/07/04 10:12
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:

اسامی میهمانان نشست علنی 4 مهرماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

مهمانان 26 بهمن
1397/05/28 10:51
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:

اسامی مهمانان نشست علنی 28 مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

مهمانان صحن
1397/05/14 10:52
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:

اسامی مهمانان نشست علنی چهاردهم مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

صحن مجلس
1397/05/10 10:29
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:

اسامی مهمانان نشست علنی دهم مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

مهمانان 26 بهمن
1397/05/07 11:28
رحیمی قرائت کرد:

اسامی مهمانان نشست علنی هفتم مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

مهمانان صحن
1397/05/02 10:40
امیرآبادی قرائت کرد:

اسامی مهمانان نشست علنی دوم مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

مهمانان 26 بهمن
1397/04/31 11:50
امیرآبادی قرائت کرد:

اسامی مهمانان نشست علنی سی و یکم تیر مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

مهمانان جلسه امروز خانه ملت
1397/04/03 10:33
امیرآبادی قرائت کرد:

اسامی مهمانان نشست علنی سوم تیر مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

مهمانان جلسه امروز خانه ملت
1397/02/26 10:22
وکیلی قرائت کرد؛

اسامی مهمانان نشست علنی 26 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی مهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

مهمانان صحن 9 آذر
1397/02/25 10:38
وکیلی قرائت کرد؛

اسامی مهمانان نشست علنی 25 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی مهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

مهمانان جلسه امروز خانه ملت
1397/02/18 11:19
وکیلی قرائت کرد:

اسامی مهمانان نشست علنی 18 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی مهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

مهمانان صحن 9 آذر
1397/02/02 11:08
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی مهمانان نشست علنی یکشنبه 2 اردیبهشت

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی مهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
1397/01/29 10:49

اسامی میهمانان نشست علنی قرائت شد

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

صحن علنی یکشنبه 20 اسفند ماه 1396 مجلس شورای اسلامی
1397/01/26 10:15
از سوی هیات رئیسه؛

اسامی میهمانان نشست علنی قرائت شد

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

ساختمان صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/12/02 10:50

اسامی میهمانان جلسه علنی امروز چهارشنبه 2 اسفند مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.

صحن نما
1396/11/16 15:54

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز ۱۶ بهمن مجلس

جمعی از شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای باخرز، مشهدریزه و کاریز مهمان جلسه عصر امروز پارلمان بودند.

مهمانان صحن 18 آبان
1396/11/15 10:28
وکیلی قرائت کرد:

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز 15 بهمن مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.

مهمانان 4 اسفند
1396/11/10 12:21
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی مهمانان جلسه علنی 10 بهمن مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی مهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/11/03 11:29

اسامی مهمانان جلسه علنی 3 بهمن مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/11/01 10:23

اسامی مهمانان جلسه علنی اول بهمن مجلس/ حضور رئیس پارلمان گینه بیسائو

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/06/06 10:42
وکیلی قرائت کرد؛

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/05/31 11:03
وکیلی قرائت کرد؛

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.

 «  ۱  ۲  » 
آخرین اخبار