هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید از نمایشگاه بین المللی فرش و صنایع دستباف ت

( ۱ )
بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از نمایشگاه بین المللی فرش و صنایع دستباف تبریز
1396/04/23 01:20

گزارش تصویری/ بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از نمایشگاه بین المللی فرش و صنایع دستباف تبریز

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز از نمایشگاه بین المللی فرش و صنایع دستباف تبریز دیدن کردند.