هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش کرسی‌های زنان در مجلس

( ۱ )
پروانه سلحشوری
1396/04/24 15:31
سلحشوری خبر داد:

طرح نمایندگان برای افزایش کرسی‌های زنان در مجلس

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت که این فراکسیون در حال تدوین طرحی برای افزایش کرسی‌های بانوان در مجلس است.