سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تذکرات کتبی

( ۵۳ )
تذکر کتبی
1397/12/19 12:57
یوسف نژاد تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد:

تذکر به رئیس‌جمهور برای رسیدگی به گرانی‌ها

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/12/13 16:31
امیرآبادی قرائت کرد؛

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/12/08 19:36
یوسف‌نژاد قرائت کرد:

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/12/01 14:09
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/09/14 15:22
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

انتقاد نمایندگان بخش شمالی کشور به رئیس جمهور درخصوص انتقال آب دریای خزر به سمنان

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/09/07 14:11
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ ضرورت دقت در خصوصی سازی و عرضه کالاهای مشمول اصل 44 قانون اساسی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/08/30 13:42
در صحن علنی قرائت شد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیئت رییسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/08/02 16:16
در صحن علنی قرائت شد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیئت رییسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/08/01 16:25
یوسف‌نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد

صحن علنی ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی
1397/07/18 15:33
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور:

از تذکر به رییس جمهور در مورد حذف یارانه نوزادان متولد 97 تا افزایش خط فقر و بسته‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی

عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/06/07 12:43
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/06/06 13:23
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/تذکر به رئیس‌جمهور درباره لزوم تغییر شرایط استخدامی

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/05/29 13:06
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/تذکر به وزیر صنعت درخصوص فروش اینترنتی خودرو

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/05/17 13:23
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکر حاجی دلیگانی به رئیس‌جمهور برای تامین نیاز اساسی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/05/16 13:39
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر به وزیر ارشاد برای تامین بیمه اصحاب رسانه

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/05/10 12:47
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر به وزیر اقتصاد درباره افزایش بی رویه قیمت ارز، سکه و کالا

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/05/07 12:41
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر به رئیس جمهور درخصوص وضعیت معیشت و اشتغال مناطق مرزی

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/03/22 13:13
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر به وزیر تعاون درخصوص عدم اجرای متوسط سازی حقوق بازنشستگان

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/03/06 13:16
رنجبرزاده قرائت کرد؛

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/تذکر به وزیر راه درباره نابسامانی در برنامه‌ریزی برای احقاق حقوق کامیون‌داران

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/02/16 13:18
رنجبرزاده قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به وزیر کشور درباره تاخیر در ارائه لایحه ساماندهی کولبران

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/01/21 12:05

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ عدم پرداخت سهم استان خوزستان از فروش نفت

عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/11/10 12:18
در جلسه امروز قرائت شد:

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان/انتقاد از ضعف عملکرد دستگاه‌ها در خدمات‌دهی به مردم در بحران برف

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/10/06 12:14
در جلسه امروز قرائت شد:

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان/ تشکر 261 نماینده از تمدید حکم معاون پارلمان رئیس جمهور

عضو هیات رئیس مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/10/05 14:00

تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ وزیر نفت توتال را ملزم به استفاده از اجناس ایرانی کند

عضو هیات رئیسه مجلس تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/10/03 13:22
رنجبرزاده قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تاکید بر جلوگیری از بی اعتبار کردن دفترچه درمان بیمه ایرانیان

عضو هیات رییسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/07/11 12:35
رنجبرزاده قرائت کرد:

تذکرات 69 نماینده به رئیس جمهور درخصوص کنترل واردات، تولید و مصرف محصولات تراریخته

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/05/22 12:38

تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به رئیس جمهور درباره معرفی نشدن وزیر پیشنهادی علوم

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/04/21 12:48
رنجبرزاده قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ وجود فساد مالی در پشت صحنه تغییرات اساسنامه دانشگاه پیام نور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/04/11 13:47
رنجبرزاده قرائت کرد؛

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر به وزیراقتصاد درباره حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/03/23 13:44
رنجبرزاده در صحن علنی مجلس قرائت کرد:

تذکر کتبی نماینده بهشهر به وزیر راه و شهرسازی

عضو هیات رئیسه مجلس تذکر کتبی نماینده مردم بهشهر به وزیر راه و شهرسازی را قرائت کرد.

 «  ۱  ۲  »