خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تذکرات کتبی

( ۱۱۴ )
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
کریمی فیروزجائی قرائت کرد:
1400/06/23 12:48

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
متفکر آزاد قرائت کرد:
1400/06/17 11:48

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
متفکر آزاد قرائت کرد:
1400/05/20 11:45

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
متفکر آزاد قرائت کرد:
1400/05/17 12:20

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
زهره سادات لاجوردی
لاجوردی مطرح کرد
1400/04/27 10:36

کاهش سؤال و استیضاح با الزام مسئولان اجرایی کشور به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است نتیجه‌بخش بودن تذکرات می‌تواند از تعداد سؤالات و استیضاح بکاهد لذا همین امر در راستای تعامل بیشتر قوه مجریه و مقننه است.
محسن زنگنه
زنگنه تأکید کرد
1400/04/22 14:35

کارآمدسازی تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی با الزام آنها به پاسخگویی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است دستگاه‌ها باید ملزم به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان شوند تا این ابزار نظارتی کارایی داشته باشد.
علیرضا سلیمی
سلیمی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان به تذکرات مجلس:
1400/04/21 08:00

تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی حاکی از درد مردم است

عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است عدم الزام وزرا و مسئولان به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان باعث شده آنها حالت بی‌تفاوتی نسبت به مسائل داشته باشند.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
کریمی فیروزجایی قرائت کرد:
1400/04/09 11:30

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ لزوم تسریع در واکسینه کردن رانندگان تاکسی و اتوبوس

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
متفکر آزاد قرائت کرد:
1400/04/08 11:38

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
کریمی فیروزجایی قرائت کرد:
1400/04/02 11:26

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت کرد؛
1400/02/21 12:25

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت کرد؛
1400/02/19 12:03

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
1400/01/24 11:07

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ لزوم توجه دولت به مصوبه مجلس در زمینه فعالیت هسته ای

عضو هیات رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت کرد؛
1400/01/22 11:45

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
کریمی فیروزجایی قرائت کرد:
1399/12/04 14:54

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
کریمی فیروزجایی قرائت کرد:
1399/10/09 11:39

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/تأکید بر لزوم تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی و قراردادی در بیمارستان ها

عضو هیات رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
از سوی عضو هیات رئیسه مجلس قرائت شد
1399/09/11 16:27

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ لزوم تسریع دولت در ارسال لایحه صیانت و امنیت زنان به مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
فیروزجایی قرائت کرد
1399/09/11 10:40

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
فیروزجایی قرائت کرد
1399/09/09 10:40

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
حسین رئیسی در نطق میان دستور
رئیسی:
1399/09/04 16:17

تذکرات و نطق‌های نمایندگان در رابطه با رفع مشکلات مردم به مذاق دولت خوش نمی‌آید

نماینده مردم میناب در مجلس توهین خواندن بخشی از تذکرات و نطق نمایندگان توسط دولت را در شرایط فعلی به هیچ وجه به صلاح ندانست و گفت: دولت به جای پرداختن به چنین موضوعاتی به محتوای تذکرات توجه کند و تمام...
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
حاجی دلیگانی قرائت کرد:
1399/08/27 12:47

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
کریمی فیروزجائی قرائت کرد
1399/08/06 12:32

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
متفکرآزاد قرائت کرد
1399/06/25 13:55

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
متفکرآزاد قرائت کرد
1399/05/26 12:43

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
متفکر آزاد قرائت کرد
1399/05/19 14:59

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
متفکر آزاد قرائت کرد
1399/05/15 12:00

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
حاجی دلیگانی قرائت کرد
1399/05/12 12:57

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
متفکرآزاد قرائت کرد
1399/05/01 12:16

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/تذکر 55 نماینده به وزیر اقتصاد درباره بخشش سود و جریمه تأخیر تسهیلات بانکی در مشاغل آسیب‌دیده از کرونا

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
عضو هیئت رئیسه قرائت کرد
1399/04/03 13:45

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور + اصل فایل

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 11 خرداد ماه 1399
متفکرآزاد قرائت کرد
1399/03/18 13:13

تذکرکتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور / لزوم حذف مصوبه پرداخت یارانه متولدین جدید

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  » 
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet