سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

احمدی مقدم

( ۱ )
جنگ در یمن فرسایشی شده و  تا سال 2016 ادامه دارد
1394/10/20 18:45
احمدی مقدم در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

جنگ در یمن فرسایشی شده و تا سال 2016 ادامه دارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: احمدی مقدم تاکید کرد که در عرصه میدانی به احتمال زیاد جنگ در یمن فرسایشی خواهد شد و این روند در سال 2016 ادامه خواهد یافت.