هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتشار اوراق بدهی

( ۱ )
علی اکبر کریمی
1396/05/01 11:00
علی اکبر کریمی

انتشار غیرمتعارف اوراق مشارکت صحیح نیست/انتقاد از پیش خورکردن منابع مالی دولت های آتی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تعیین سقف برای انتشار اوراق مشارکت گفت:پیش خور کردن منابع دولت ها کار صحیحی نیست و به نوعی سلب اختیار برای دولت ها محسوب می شود.