هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انحراف تسهیلات بانکی

( ۱ )
سیدتقی کبیری
1396/04/31 14:36
کبیری:

انحراف تسهیلات بانکی از ریل تولید/اخذ وام به نام تقویت صنعت به کام برج سازان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انحراف تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای تولید، گفت:برج سازی با استفاده از منابع بانکی قابل قوبل نیست.