هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اخذ وجه از والدین در مدارس دولتی

( ۱ )
جوابیه
1396/05/03 15:10
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:

دریافت هرگونه وجه به غیر از بیمه و کتب درسی و استعلام ثبت احوال در فصل ثبت نام ممنوع است

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد که دریافت هرگونه وجهی به غیر از وجوه مربوط به بیمه، کتب درسی و استعلام ثبت احوال در فصل ثبت نام ممنوع است.