هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استخدام پرستار

( ۱ )
محمدامین امینی فرد
1396/05/06 16:53
امینی فرد:

طرح تربیت پرستار بیمارستانی هیچ گونه تعهدی برای جذب و استخدام ندارد /دغدغه های مجامع صنفی پرستاران در طرح لحاظ شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طرح تربیت پرستار بیمارستانی هیچ گونه تعهدی برای جذب و استخدام ندارد.