هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آلودگی آب تهران

( ۲ )
محمدرضا نجفی
1396/08/15 12:24
نجفی عنوان کرد:

لزوم استفاده از سرمایه‌گذار خارجی برای نوسازی شبکه آب تهران/ افزایش فرونشست به دلیل فرسودگی لوله‌های آب

عضو مجمع نمایندگان استان تهران تاکید دارد که در نوسازی تاسیسات و شبکه انتقال آب شرب تهران باید از سرمایه‌گذار خارجی استفاده شود.

عبدالرضا هاشم زایی
1396/05/07 16:16
هاشم زایی:

فرسودگی لوله های آب دلیل اصلی آلودگی آب شرب تهران/ نوسازی نیازمند صرف هزینه های گزاف است

عضو مجمع نمایندگان استان تهران فرسودگی لوله های آب را دلیل اصلی آلودگی آب شرب تهران دانست و گفت: نیترات یکی از مضرترین عناصری است که به دلیل نفوذ فاضلاب های انسانی و حیوانی به سفره های آب زیرزمینی پای...