هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اختیارات وزارت بهداشت

( ۱ )
محمدنعیم امینی فرد
1396/05/08 10:36
امینی فرد:

اختیارات وزارت بهداشت درحوزه سیاستگذاری های تغذیه ای متناسب نیست/ وجود خلاء قانونی برای اعمال نظارت بر پزشکان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ا نتقاد از خلاء قانونی برای اعمال نظارت بر پزشکان و موسسات پزشکی است،گفت: وزارت بهداشت درباره سیاستگذاری های نظارتی تغذیه اختیارات متناسبی ندارد.