هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش طلاق عاطفی

( ۱ )
شکور پورحسین
1396/05/08 11:26
پورحسین هشدار داد:

گسترش طلاق عاطفی در میان زوجین/ فرهنگسازی عاملی برای جلوگیری از بحران طلاق عاطفی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به بروز و افزایش طلاق عاطفی در جامعه هشدار داد.