هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ارتقاء سطح معنویت

( ۱ )
غلامرضا کاتب
1396/05/10 13:07
کاتب:

حاجیان ایرانی الگویی کامل برای سایر حجاج باشند/ مدیریت موسم حج با مشارکت تمامی مسلمانان انجام شود

عضو هیئت رئیسه مجلس از زائران حج خواست با درک موقعیت و شرایط حساس موسم حج امسال، هوشمندی و هوشیاری بیش از پیش نسبت به تحرکات برخی از افراد ساده لوح و یا بداندیش داشته باشند تا از آتش افروزی و برخوردها...